Asır Arabuluculuk
Merkezi
Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit davranma ve onların gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkelerini gözetmekle yükümlüdür. Bizimle İrtibata Geçin
Amaç
Çözüm Üretmekse...
Arabulucu, hukuki uyuşmazlıkla ilgili olarak taraflara hukuki veya mesleki tavsiyelerde bulunamaz. Ancak, gerekli ve uygun olduğunda aydınlanmış iradeyle seçim yapmalarına yardımcı olmak üzere uzmanlara danışmalarının önemini taraflara hatırlatmalı ve bu konuda tarafları bilgilendirmelidir.. Bizimle İrtibata Geçin

Asır Arabuluculuk Merkezi

Arabuluculuğun hem başvuran için hem de itilaf yaşayan diğer taraf için bir kazan-kazan yöntemi olduğu düşünüldüğünde Asır Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlıklar Çözümleri Merkezi olarak vizyonumuz, arabuluculuğa olan güvenin artmasına destek olarak, sistemde başvurulacak konuların arttırılmasıyla beraber mahkemelerdeki iş yükünün azaltılmasına yardımcı olmak, toplumun adalet sistemine olan güvenini arttırmak ve arabuluculuğun uzman kişilerce merkezler aracılığıyla en kurumsal şekilde yapılmasına katkı sağlamaktır.

Kaybedeni Olmayan Çözüm Yolu: Arabuluculuk

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Arabuluculuk

Arabuluculuk Nedir?

6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile hukuk sistemimize dahil olmuştur. Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş, en az 5 yıl deneyimi bulunan gerçek kişi hukukçudur. ‘Arabulucu’ olarak görev yapacak kişi; taraflara aralarındaki iletişim kanallarını açma veya geliştirmede, daha saygılı ve üretken ilişkiler kurmalarında, birbirlerinin çıkar, gereksinim ve endişelerini daha iyi teşhis etmede, anlama ve daha düşünceli davranmalarında, daha etkili sorun çözme veya müzakere yöntemleri önerme ve uygulamada, her iki tarafın da kabul edebileceği anlaşmalara varmaları ve tanımalarında yardımcı olur.

Kimler Arabulucuya Başvurabilir?

Türkiye’de aralarında hukuki uyuşmazlığı olan ve çözüm için üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyan herkes her zaman arabuluculuğa dava açıldıktan önce ya da dava sırasında başvurulabilir. Dava öncesi arabuluculukta taraflar uzlaşırsa artık dava yoluna gitmeye gerek kalmayacaktır. Taraflar dava açıldıktan sonra hakimler taraflarından arabuluculuk hakkında bilgilendirilirler. Bunun sonucunda taraflar Arabuluculuğa gitmek isterlerse hakim duruşmayı en çok iki kez üç aya kadar erteleyebilir. Taraflar anlaşırlarsa mahkeme davayı görmeyi bırakır ve artık tarafların anlaştıkları metin geçerli olarak sonuç doğurur. Eğer anlaşma sağlanamazsa dava kaldığı yerden devam eder ve olay hakkında kararı mahkeme verir.

Size Ulaşalım

Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak uzmanlarımızın size ulaşmasını ister misiniz?